Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ústav územního rozvoje

DOTAZNÍKY

 

ANALÝZA STAVU NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ


Usnesením vlády ČR ze dne 19. října 2011 č. 774 bylo uloženo ministru pro místní rozvoj, aby každoročně do 31. 3. prováděl dotazníkové šetření výkonu činnosti krajských úřadů, Magistrátu hlavního města Prahy, úřadů územního plánování, obecných a speciálních stavebních úřadů za uplynulý kalendářní rok, a to v součinnosti s ministrem dopravy a ministrem zemědělství, řediteli krajských úřadů, ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy a tajemníky územně členěných statutárních měst, která výkon těchto činností delegovala na své městské části, resp. městské obvody.


Za Ministerstvo pro místní rozvoj je pověřena sledováním vyplňování dotazníků:


Ing. Vladimír Voldřich (na úseku územního plánování bez územního rozhodování), pracovník odboru územního plánování (vladimir.voldrich@mmr.gov.cz, 224 862 276),
Ing. arch. Jiří Raška (na úseku územního plánování bez územního rozhodování), pracovník odboru územního plánování (jiri.raska@mmr.gov.cz, 224 862 334),
Mgr. Marie Pokorná (na úseku územního rozhodování a stavebního řádu mimo otázek, které se týkají správních řízení vedených stavebním úřadem), pracovnice odboru stavebního řádu (marie.pokorna@mmr.gov.cz, 224 862 216),
Ing. Dana Rafflová (na úseku územního rozhodování a stavebního řádu pro otázky správních řízení vedených stavebním úřadem), pracovnice odboru územně a stavebně správního (dana.rafflova@mmr.gov.cz, 224 862 127).

V době vyplňování dotazníků je možné se obrátit se žádostí o radu na:


Václava Nekužu, pracovníka oddělení informací o územním rozvoji ÚÚR (nekuza@uur.cz, 542 423 136),
Ing. Petra Zelinku, pracovníka oddělení informací o územním rozvoji ÚÚR (zelinka@uur.cz, 542 423 142).


UPOZORNĚNÍ:

Přístupová práva jsou stejná jako pro loňské dotazníkové šetření.

Aplikace je funkční ve webových prohlížečích Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox, Internet Explorer.